สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
กองการศึกษา ฯ
 
กองการศึกษา ฯ
 
นางจิราภรณ์   บุญมี
นางจิราภรณ์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพรนภัส  จิตรคง
นางสาวพรนภัส จิตรคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน
นางจุฑาทิพย์ บุญครอง
นางจุฑาทิพย์ บุญครอง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์โพนม่วง
นางสุภาพิศ ลุนนู
นางสุภาพิศ ลุนนู
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ไพรขลา
นางณัฐชลิตา ทองสุข
นางณัฐชลิตา ทองสุข
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์โพนม่วง
 นางเดือนแรม ทองสุข
นางเดือนแรม ทองสุข
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์โพนม่วง
นางสาวนุชนารถ ช่างฉลาด
นางสาวนุชนารถ ช่างฉลาด
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพัชรินทร์ ไชยทอง
นางพัชรินทร์ ไชยทอง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์ไพรขลา
นางสาวชนิกานต์ ชีวาจร
นางสาวชนิกานต์ ชีวาจร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์โพนม่วง
นางบุษบา ศรีมารักษ์
นางบุษบา ศรีมารักษ์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์ไพรขลา
นางจงกล โสภา
นางจงกล โสภา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ไพรขลา
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด