สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สำนักงานปลัด
 
สำนักงานปลัด
 
นายอำนาจ ศิขินารัมย์
นายอำนาจ ศิขินารัมย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายรัชเดช บุญยะรัตน์
นายรัชเดช บุญยะรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวดาวนภา โสรถาวร
นางสาวดาวนภา โสรถาวร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกิตติ์ธเนศ นิธิยาวรวัฒน์
นายกิตติ์ธเนศ นิธิยาวรวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร
นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธวัชชัย ศาลางาม
นายธวัชชัย ศาลางาม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายเพิ่มพูน ลุนนู
นายเพิ่มพูน ลุนนู
พนักงานขับรถ
นายธีระวัฒน์ หนองพร้าว
นายธีระวัฒน์ หนองพร้าว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางสุนี จันทน์หอม
นางสุนี จันทน์หอม
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข
นางสาวจันทรรัตน์ ศรีศิลา
นางสาวจันทรรัตน์ ศรีศิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อจันทร์
นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสำรอง สุขเสมอ
นายสำรอง สุขเสมอ
คนงานทั่วไป
นางน้อย กระโจมทอง
นางน้อย กระโจมทอง
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด