สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สมาชิกสภาอบต.
 
สมาชิกสภาอบต.
 
นายสุชาติ คุตมาสูนย์
นายสุชาติ คุตมาสูนย์
ประธานสภา
นายศราวุธ ลุนนู
นายศราวุธ ลุนนู
รองประธานสภา
นายสุจิน คงชูดี
นายสุจิน คงชูดี
เลขานุการสภา
นางวารินทร์ อินทหอม
นางวารินทร์ อินทหอม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
นายพิชัย ศรีมารักษ์
นายพิชัย ศรีมารักษ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
นายสอนชัย สุขแสง
นายสอนชัย สุขแสง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
นายสยามรัฐ ทองเงิน
นายสยามรัฐ ทองเงิน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
นายบุญเรือง วันลักษณ์
นายบุญเรือง วันลักษณ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
นายจวน ลาภจิตร
นายจวน ลาภจิตร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
นายศราวุธ ลุนนู
นายศราวุธ ลุนนู
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
นางกัญญา พิมพ์วัน
นางกัญญา พิมพ์วัน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
นายประวัฒน์ กรวยทอง
นายประวัฒน์ กรวยทอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
นางเปรมฤดี ปาปะเต
นางเปรมฤดี ปาปะเต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
นายสมศรี คันชั่งทอง
นายสมศรี คันชั่งทอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
นางสาวกัญญา จันสีดา
นางสาวกัญญา จันสีดา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
นายสะอาด สุขสนิท
นายสะอาด สุขสนิท
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
นายสมบัติ เพ็งสว่าง
นายสมบัติ เพ็งสว่าง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
นายสมจิตร ศาลางาม
นายสมจิตร ศาลางาม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
นายสุพรรณ วงษ์บุดดา
นายสุพรรณ วงษ์บุดดา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
นายนรินทร์ มาลัย
นายนรินทร์ มาลัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
นายสุจิน คงชูดี
นายสุจิน คงชูดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
นายสมใจ ใสสอาด
นายสมใจ ใสสอาด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
นายสุชาติ คุตมาสูนย์
นายสุชาติ คุตมาสูนย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
 นายทองจันทร์ สร้อยจิตร
นายทองจันทร์ สร้อยจิตร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
นายถนอม วันลักษณ์
นายถนอม วันลักษณ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12
นายสมพงษ์ สกุลวงศ์
นายสมพงษ์ สกุลวงศ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด