สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูลอื่นๆ
 

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

มีพื้นที่ปลูกป่ายูคาลิปตัสในเขตหมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ประมาณ 350 ไร่ และใช้เป็นบริเวณเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 50 ไร่ (พื้นที่สาธารณประโยชน์โนนทุ่งเลี้ยงสัตว์ตาแสงมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ มีการออกหนังสือทำกินให้กับราษฎรประมาณ 200 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกป่ายูคาลิปตัสและใช้เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นป่าริมน้ำมีต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้พุ้มส่วนใหญ่เป็นจุดๆ)

มีแม่น้ำลำพลับพลาไหลผ่านด้านทิศเหนือของตำบล

มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 980 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 62 คน

อปพร. 1 รุ่น จำนวน 137 คน

อสตร. 1 รุ่น จำนวน 150 คน

กลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 กลุ่ม

กลุ่มอื่นๆ จำนวน 3 กลุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด