สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
โครงการ
โครงการ " ลดอุบัติเหตุตำบลไพรขลา" ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสาภฯ/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชน/ประชาชน ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ณ วัดทุ่งสำราญ หมู่ 5 บ้านตาเฮอ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสาภฯ/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชน/ประชาชน ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ณ วัดทุ่งสำราญ หมู่ 5 บ้านตาเฮอ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง..ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้..วันดินโลก..World Soil Day..ณ..วัดสระบัวงาม หมู่ 2 บ้านขาม ตำบลไพรขลา
5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง..ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้..วันดินโลก..World Soil Day..ณ..วัดสระบัวงาม หมู่ 2 บ้านขาม ตำบลไพรขลา
 
  [ 22-02-2562 ]ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  [ 22-02-2562 ]ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 
  [ 22-02-2562 ]แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [
 
 [ 22-02-2562 ]การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) 
 [ 22-02-2562 ]การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ. ทุก อ.) 
 [ 22-02-2562 ]การพัฒนาการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 22-02-2562 ]การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 [ 22-02-2562 ]มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
 
[ 30-10-2561] รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2561   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2561 
[ 30-10-2561] รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 
[ 30-10-2561] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 
[ 09-08-2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน   ประกาศ 
[ 01-08-2561] กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการรับสมัครบุค ...   doc120180801021200.pdf 
 
[ 16-01-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ้านไพร ...   ประกาศ ม1ม6 
[ 15-01-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนตาล ...   ประกาศ ม5ม8 
[ 19-12-2561] เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ ...  
[ 19-12-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ...   doc120181223220327.pdf 
[ 19-12-2561] เอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ม.6  
 
[ 05-02-2562] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 03-01-2562] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 12-12-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 15-11-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 15-11-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561   doc120190107000545.pdf 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด